Hoppa till innehåll

Nyhet-Nivåtest till kurser i matematik

När du ansöker till en kurs i matematik på gymnasial nivå kan du behöva göra ett nivåtest. Testet ska visa om du har tillräckliga förkunskaper för att klara kursen du har sökt. Tillräckliga kunskaper ska motsvara den underliggande kursen. Anledningen till att vi infört nivåtest i matematik på gymnasial nivå är att en relativt stor andel av eleverna inte når godkänt betyg och många avbryter sina studier i matematik. Om du behöver göra ett nivåtest får du information om det efter att du har sökt kursen, även information om hur du ska göra för att boka tid för nivåtest. Om nivåtestet visar att du saknar kunskaper för att klara matematikkursen du har sökt kan du först behöva repetera underliggande kurs.