Hoppa till innehåll

Välkommen till Vuxenutbildningen i Lidingö Stad

Nyhet-Nivåtest till kurser i matematikNär du ansöker till en kurs i matematik på gymnasial nivå kan du behöva göra ett nivåtest. Testet ska visa om du har tillräckliga förkunskaper för att klara kursen du har sökt. Tillräckliga kunskaper ska motsvara den underliggande kursen. Anledningen till att vi infört nivåtest i matematik på gymnasial nivå är att en relativt stor andel av eleverna inte når godkänt betyg och många avbryter sina studier i matematik. Om du behöver göra ett nivåtest får du information om det efter att du har sökt kursen, även information om hur du ska göra för att boka tid för nivåtest. Om nivåtestet visar att du saknar kunskaper för att klara matematikkursen du har sökt kan du först behöva repetera underliggande kurs.

Ansökningstider för kurser och kurspaket på gymnasial nivå våren 2024:

  • Kursstart 27 maj – Sista ansökningsdag 31 mars

Ansökningstider för kurser och kurspaket på gymnasial nivå hösten 2024:

  • Kursstart 01 juli – Sista ansökningsdag 05 maj
  • Kursstart 05 augusti – Sista ansökningsdag 09 juni 
  • Kursstart 09 september – Sista ansökningsdag 14 juli
  • Kursstart 14 oktober – Sista ansökningsdag 18 augusti
  • Kursstart 18 november– Sista ansökningsdag 22 september 
OBSERVERA! Du kan inte ansöka till någon kurs eller utbildning efter sista ansökningsdatumet, du behöver då söka till nästa kursstart. Detta gäller även om skolan uppger att de har lediga platser.
För grundläggande kurser görs ansökan tre veckor innan kursstart.
För SFI kan ansökan göras löpande.
 

SFI Anmälan https://lidingo.alvis.se/sfi